VR GATE

Salon wirtualnej rzeczywistości w Poznaniu

REGULAMIN


Salonu gier wirtualnej rzeczywistości VR GATE mieszczącego się przy ulicy Mickiewicza 33/16 w Poznaniu

 

 1. Salon gier wirtualnej rzeczywistości VR GATE – zwany w dalszych punktach salonem VR GATE- udostępnia Użytkownikowi stanowiska umożliwiające korzystanie ze sprzętu oraz programów, aplikacji i filmów wirtualnej rzeczywistości w czasie ustalonym podczas rezerwacji usługi

 2. Korzystanie z usług salonu VR GATE jest odpłatne wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.vr-gate.pl Płatność wyłącznie gotówką w salonie VR GATE

 3. Korzystanie z usług salonu VR GATE oznacza, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym regulaminem i zgadza się z jego postanowieniami

 4. Korzystanie z usług wpływa na błędnik, zmysł orientacji, zmysł wzroku oraz słuchu. Może to skutkować chwilowym pojawieniem się niepożądanych objawów takich jak np. mdłości, zawroty głowy, uczucie dezorientacji – więcej w części dot. Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania

 5. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, Użytkownik powinien natychmiast powiadomić o tym pracownika salonu VR GATE oraz przerwać użytkowanie sprzętu

 6. W przypadku wady wzroku zaleca się korzystanie ze sprzętu w szkłach kontaktowych; korzystanie w okularach korekcyjnych jest w większości przypadków możliwe, jednak mniej komfortowe

 7. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać ze sprzętu tylko w obecności opiekunów prawnych

 8. Młodzież powyżej 16 roku życia i osoby dorosłe korzystają z usług salonu VR GATE na własną odpowiedzialność

 9. Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą korzystać z usług salonu VR GATE wyłącznie po okazaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego zawierającej dane osobowe opiekuna oraz czytelny podpis wraz z datą 

 10. Zarezerwowane stanowisko będzie oczekiwać na umówionego Użytkownika przez 10 minut; prosimy o punktualność, gdy nie jest to możliwe – o kontakt telefoniczny z salonem VR GATE.

 11. Każdy Użytkownik salonu VR GATE uzyska informację o usłudze przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu, instrukcję jak należy posługiwać się sprzętem oraz wsparcie pracownika podczas odbywanej sesji

 12. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada Użytkownik korzystający z tego sprzętu

 13. Obowiązuje zakaz przebywania na terenie salonu VR GATE osób nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków oraz zakaz palenia tytoniu – zakaz dotyczy także e-papierosów

 14. W obrębie stanowisk do gry zabrania się spożywania posiłków oraz picia napojów

 15. Salon VR GATE nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki przez osoby z niego korzystające

 16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu VR GATE zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania się do poleceń pracownika salonu

 17. Goście wyrażają zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych oraz filmów z ich udziałem, w szczególności do celów marketingowych

 18. Nieprzestrzeganie Regulaminu może powodować wcześniejsze zakończenie usługi bez możliwości rekompensaty oraz czasowy zakaz wstępu na teren salonu VR GATE

 19. Uwagi i opinie należy kierować pisemnie na adres e-mail: info@vr-gate.pl

 

Ostrzeżenie Dotyczące Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania

Każdy Użytkownik powinien przeczytać i dokładnie zapoznać się ze wskazówkami poniżej przed skorzystaniem z usług salonu VR GATE, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, odczucia dyskomfortu lub uszkodzenia sprzętu.
Osobom starszym, posiadającym zaburzenia wzrokowe, psychiatryczne lub mającym problemy z sercem lub inne problemy zdrowotne, a także kobietom w ciąży zaleca się wizytę u lekarza przed skorzystaniem ze stanowisk symulacyjnych.
Zastanów się, czy wcześniej nie występowały u Ciebie drgawki lub inne stany epileptyczne, które mogą stanowić dla Ciebie zagrożenie w trakcie użytkowania stanowisk.

 

Poważne przeciwwskazania do użytkowania stanowisk w salonie VR GATE :

Jeśli w przeszłości odnotowano u Ciebie drgawki, utratę świadomości lub inne podobne stany epileptyczne przed korzystaniem z sesji VR zaleca się wizytę u lekarza. Niektóre osoby (około 1 na 4000) mogą odczuwać bóle głowy, drgawki, drgawki epileptyczne, utraty świadomości spowodowane przez jasne rozbłyski i wzory, objawy te mogę występować przy oglądaniu telewizji, graniu w gry video lub doświadczając wirtualnej rzeczywistości, nawet jeśli nie odnotowano wcześniej przypadków ataku drgawek lub epilepsji.
Zakłócenia częstotliwości radiowych: Urządzenia emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę jak również rozruszniki serca. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie należy korzystać z zestawu bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

 

Ogólne wskazówki i środki ostrożności:

Upewnij się, że okulary są właściwie dopasowane, wygodne, a obraz jest wyraźny.

Pozwól swoim zmysłom stopniowo dopasować się do wirtualnego świata. Zacznij od rozglądania się dookoła, to pomoże Ci zauważyć różnicę pomiędzy Twoimi ruchami w wirtualnym i realnym świecie.

Co zrobić, aby doświadczenie wirtualnej rzeczywistości było udane? Wystarczy pamiętać o kilku kwestiach: wirtualna rzeczywistość wymaga dobrego poczucia równowagi i zmysłu ruchu. Nie zaleca się korzystania ze stanowisk w przypadku odczuwania zmęczenia, potrzeby snu, odczucia niestrawności, osłabienia, cierpienia na gorączkę, grypę, bóle głowy, migreny, bóle uszu. Korzystanie w złym stanie może nasilić efekty.

Użytkownik powinien robić krótkie przerwy podczas korzystania z usługi, zalecamy co ok. 30 minut, nawet jeśli nie odczuwa się takiej potrzeby. Każdy człowiek jest inny, jeżeli odczuwasz dyskomfort, należy dokonywać częstszych przerw.

Głośne dźwięki mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Ze względu na wciągającą naturę wirtualnej rzeczywistości, nie należy używać słuchawek na wysokim poziomie głośności, aby utrzymać świadomość otoczenia i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu.

Należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania w przypadku doświadczenia któregokolwiek z następujących objawów: napady drgawkowe, utrata świadomości, zmęczenie oczu, drganie oczu lub mięśni, ruchy mimowolne, zmienione, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji oko-ręka, nadmierne pocenie się, zwiększenie wydzielania śliny, nudności, zawroty głowy, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy podobne do choroby lokomocyjnej.

Podobnie jak w przypadku choroby morskiej, objawy choroby po symulacyjnej mogą utrzymywać się i nasilać kilka godzin po użyciu. Objawy mogą obejmować te wyżej wymienione oraz senność i obniżoną zdolność wykonywania wielu zadań na raz. Objawy te mogą narazić Cię na zwiększone ryzyko kontuzji, gdy angażujesz się w działania w świecie rzeczywistym.

Do momentu ustania objawów, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ani wykonywać innych wizualnie i fizycznie wymagających działań, które mają potencjalnie poważne konsekwencje (czyli działania, w których doświadczenie w/w objawów może prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub uszkodzenia mienia) lub innych działań, które wymagają nienagannej równowagi i koordynacji ręka-oko (takie jak gry sportowe lub jazda na rowerze, itp.).

Nie zaleca się ponownego użytku, do kilku godzin po ustąpieniu objawów. Upewnij się, że stanowisko jest poprawnie skonfigurowane przed ponownym użyciem.

Należy pamiętać o rodzaju treści przy których wystąpiły negatywne objawy, ponowne ich wyświetlanie może spowodować ich nasilenie.

W przypadku poważnych i utrzymujących się objawów należy udać się na wizytę lekarską.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2017